Sağlık Mh. Hekim Sk. No:15 BOLU
trende

Plastik Nedir?

Anasayfa » Plastik Nedir?

Plastik çöp değildir
Plastik poşetler, plastik şişeler ve diğer ambalaj malzemeleri geri dönüşüm ile çevreyi korurlar.
Plastikler tekrar kullanıldığında veya işlenmek üzere geri kazanıldığında plastiklerin ham madde kaynakları korunur…

Plastik geri dönüşümü
Plastikler, tüm dünyada, cam, metal, kauçuk, ağaç, inorganik maddeler gibi malzemelerin yerine alternatif malzeme olarak veya bu malzemelerle birlikte kullanılan geleceğin vazgeçilmez malzemesidir.
Plastiklerin, gelişen teknolojiye paralel olarak her gün tıp dan eczacılık, kozmetik, ilaç sanayine, inşaata, teknik parçalara, tekstil den sportif eşyalara, otomotive kadar çok sayıda sanayi kolunda yeni uygulamalara imkan sağlarken alternatif malzemelere göre daha ekonomik ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle tüketimi hızla artmaktadır.
Plastikler petrolden üretilir. Plastik malzeme yapmak için kullanılan her varil petrol atmosfere salınmayan karbondioksit demektir. Atmosfere salınmayan karbondioksit ise en iyi çevre dostudur.
Malzemelerin sağladığı faydaları kıyaslarken sadece üretim aşamasında değil kullanım ve geri dönüşüm aşamalarında da sağlanan faydanın hesaba katılması gerektedir.
Örnek olarak belirtilirse, cam şişelerin geri dönüştürülmesi için gereken enerji orijinal üretim enerjisinin % 66’sıdır. Plastik malzemelerde ise geri dönüşümün enerji maliyeti orijinal enerji maliyetinin sadece %10’udur. Plastikler 120 ile 200 derecede geri dönüştürülürken, diğer alternatif malzemelerde geri dönüşümün 650 ile 1400 derecelerde mümkün olduğu olabilmektedir.
Tüm mamulleri geri dönüştürülebilen plastikler büyük bir katma değer zinciri yaratarak ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişimlerine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır

Plastik Ambalaj Malzemeleri
Türkiye’de 2014 yılında 2 milyon 898 bin ton olarak piyasaya arz edilen plastik ambalaj malzemelerinin % 34’ü olan 985 bin tonunun geri dönüştürüldüğü, % 23’ü olan 1 milyon 14 bin tonunun enerji üretimi için yakıldığı, % 31’i olan 898 bin tonunun da toprağa gömüldüğü tahmin edilmektedir.
AB hedeflerine paralel olarak geri dönüşüm oranının 2020 de % 70, 2025 de % 85 olacağı, aynı yıllarda enerji üretimi için yakılma oranının % 20 ve % 15’e ineceği, toprağa gömülme oranının 2020 de % 10’a ve 2025 yılında da % 0’a düşürüleceği kabulüyle, 2020 yılında geri dönüştürülmüş plastik ambalaj malzemelerinin 2 milyon 456 bin tona, 2025 yılında da 3,8 milyon tona çıkacağı hesap edilmiştir.

Plastikler Hakkındaki Yanlış İnanışlar
Plastiğin genelde ana kaynağı petrol rafinerisinden arta kalan maddelerdir. Dünya’da üretilen toplam petrolün sadece %4’ü plastik üretimi için kullanılmaktadır. Bunun da sadece %3’ünden plastik poşet üretilmektedir.

Plastikler çevreyi kirletmemekte, insanlar çevreyi kirletmektedir; Plastiklerin insanlar tarafından bilinçsiz kullanımı ve yetersiz geri dönüşüm çevreyi olumsuz etkilemektedir.
Çevre kirliliği; hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, plansız endüstrileşme ve dolayısıyla doğal kaynakların azalmasının bir sonucudur.
Çevre kirliliğinin sebebini plastiklere bağlamak haksızlık ve yanlış bir yaklaşımdır. Bu nedenle çevre bilincinin artırılması ve tüketicilere geri dönüşümün öneminin anlatılması son derece önemlidir.
Ülkemizde bu alandaki en önemli sıkıntı yeterli bilincin oluşmamasıdır. Bunun bir sonucu olarak da atıklar kaynağında ayrı toplanmamakta ve geri dönüşüm yaygınlaşama maktadır.

Plastik üretimi ile kullanılmayan ve doğayı kirletecek olan petrol artıkları değerlendirilmekte, fosil esaslı yakıtların harcanması azaltılmakta ve gıda kayıplarının ekonomik olarak önlenmesi sağlanmaktadır; Plastikler kullanılarak dünyadaki gıda kayıpları önemli oranda azaltılmıştır. Unutulmamalıdır ki, bir gıda maddesinin üretilmesi için harcanan enerji plastik bir ambalaj malzemesinin üretilmesi için harcanan enerjinin 10 katıdır. Plastiklerin ambalaj malzemesi olarak kullanılması ile %50 seviyesinde olan gıda kayıpları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa’da %3 seviyelerine inmiştir.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: